INFO A OBJEDNÁVKY 518 625 054 NEBO INFO@EKOBRIKETY.CZ
Chcete vědět kolik ušetříte při topení briketami? ANO, CHCI VĚDĚT KOLIK UŠETŘÍM

Ekologické aspekty používání tuhých paliv

Dřevěné pilinové brikety jsou velkým ekologickým přínosem pro životní prostředí. Neobsahují prakticky žádnou síru v porovnání s minimálně 2% v hnědém uhlí. Neobsahují žádné halogeny ani těžké kovy, mají nejmenší vývin škodlivých emisí. Při spalování se uvolňuje jen tolik oxidu uhlíku, kolik ho stromy spotřebují při svém růstu. To znamená, že se netvoří skleníkové plyny jako z fosilních paliv. Svým minimálním obsahem popela (0,5 až 1,0 %, uhlí až 30%) nezatěžují životní prostřední vedlejšími produkty při spalování. Navíc je takto vzniklý popel možno použít jako výborné minerální hnojivo. Svojí výhřevností vysoce předčí hnědé uhlí a jsou srovnatelné s některými druhy černého uhlí. Při jejich spalování nevzniká kouř ani zápach.

U našich briket provádíme jejich rozbor s podrobnou chemickou analýzou. Na základě těchto výsledků můžeme prohlásit, že naše výrobky splňují evropskou normu EN ISO 17225, která od roku 2015 nahradila jednotlivé normy členských států (českou vyhlášku 357/2002 MŽP, německou normu DIN 51731 i rakouskou normu ÖNORM 7135).

Ekologické výhody dřevěných briket

Osvědčení kvality briket

S naším palivem chráníte životní prostředí

EKOBRIKETY s.r.o.

696 40 Kelčany 60

  IČ: 25561791
DIČ: CZ25561791

SPOJTE SE S NÁMI

Copyright © 2024 EKOBRIKETY s.r.o.